Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đội ngũ nhân viên công ty Tamda Foods sẽ tiếp nhận và phản hồi bạn trong vòng 24 giờ!
IČO: 27160840
DIČ: CZ27160840
Adresa: Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha