Oznámení o stažení produktu Zelený čaj Tan Cuong

0
349

Upozorňujeme Vás, že byl z prodeje v obchodní síti Tamda Foods stažen produkt Zelený čaj Tan Cuong 100g, a to vzhledem ke skutečnosti, že hodnocený vzorek výše uvedené
balené potraviny NEVYHOVĚL požadavkům uvedeným v příloze II, III a V Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, v platném znění, je možné výrobky vrátit na oddělení informací. Dále návod je spatně označen s nesprávnými údaji.

Zelený čaj Tan Cuong 100g
s expiraci 31.12.2021

Na základě řádně uplatněné reklamace Vám bude ihned vrácena kupní cena výrobku.

Společnost Tamda Foods na základě informace od SZPI okamžitě stáhla z prodeje ve všech svých obchodních jednotkách v ČR výše uvedené výrobky.