Thông báo: Công ty Tamda Foods đóng cửa nghỉ lễ ngày 8.5.2019

0
755

Công ty Tamda Foods xin thông báo,

Ngày lễ 8.5.2019, công ty Tamda Foods Praha và Tamda Foods Brno sẽ đóng cửa theo qui định của luật cộng hòa Séc.

Dịch vụ TamdaExpress.eu vẫn nhận đơn hàng và giao hàng bình thường.

Trân trọng