Thông báo về việc vào cửa VINAMO 14.03.2020

0
368
Công ty Tamda Foods xin thông báo, kể từ ngày 14.3.2020 để có thể vào TTTM VINAMO BRNO, quý khách cần trình báo thẻ khách hàng Tamda với bảo vệ.
Xin cảm ơn