0.4 C
Prague
Neděle, 19 ledna, 2020

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„TAMDA FOODS PROMO AKCE 2019“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „TAMDA FOODS PROMO AKCE 2019“ (dále jen „soutěž“). Tento dokument obsahuje jedinou závaznou úpravu pravidel soutěže uvedené na propagačních materiálech určených zákazníkům.

 

Článek 1 – Všeobecné podmínky

 

 1. Pořadatelem a zároveň organizátorem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

 

(dále také jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 

 1. Registrovaný zákazník – registrovaným zákazníkem je pouze právnická osoba anebo fyzická osoba – podnikatel dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., který provede registraci na jedné z prodejen pořadatele. Podmínky registrace jsou dostupné na stránce TAMDA FOODS s.r.o.: https://tamda.eu/.

 

Článek 2 – Doba trvání soutěže

 

 1. Soutěž probíhá od 29. 3. 2019 00:00:00 hod. do 30. 5. 2019 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně v kamenných prodejnách provozovaných pořadatelem soutěže v Praze a Brně a eshopu Tamda express: https://tamdaexpress.eu/ (dále jen „soutěžní místo“ nebo společně „soutěžní místa“).

 

 1. Pro účely účasti v soutěži o hlavní výhru a vedlejší výhry (určení jednotlivých výherců) je soutěž v době svého konání rozdělena do 9 níže specifikovaných samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:

 

 1. kolo: 29.03. – 04.04.2019 (losování 05.04.2019) – předávání výher 12.04.2019
 2. kolo: 05.04. – 11.04.2019 (losování 12.04.2019) – předávání výher 19.04.2019
 3. kolo: 12.04. – 18.04.2019 (losování 19.04.2019) – předávání výher 26.04.2019
 4. kolo: 19.04. – 25.04.2019 (losování 26.04.2019) – předávání výher 03.05.2019
 5. kolo: 26.04. – 02.05.2019 (losování 03.05.2019) – předávání výher 10.05.2019
 6. kolo: 03.05. – 09.05.2019 (losování 10.05.2019) – předávání výher 17.05.2019
 7. kolo: 10.05. – 16.05.2019 (losování 17.05.2019) – předávání výher 24.05.2019
 8. kolo: 17.05. – 23.05.2019 (losování 24.05.2019) – předávání výher 31.05.2019
 9. kolo: 24.05. – 30.05.2019 (losování 31.05.2019) – předávání výher 07.06.2019

 

(dále jen „soutěžní kolo“ nebo „soutěžní kola“)

 

Článek 3 – Podmínky účasti

 

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze právnická osoba anebo fyzická osoba – podnikatel dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. se sídlem a doručovací adresou na území České republiky registrovaná jako Cash & Carry zákazník prodejen TAMDA FOODS s.r.o. (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Více o registraci na http://tamda.eu/.

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či spolupracujícím společnostem zahrnujícím veškeré dodavatele pořadatele, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 • Osoby (resp. subjekty) nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

Článek 4 – Pravidla soutěže

 

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

 

 1. V době konání soutěže a místě konání soutěže (na některém ze soutěžních míst, včetně eshopu) jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí jakékoliv zboží ze sortimentu prodejen pořadatele vyjma zboží prodávaného u pultu cigaret (do soutěžního nákupu se nezapočítává hodnota zboží z této sekce soutěžních míst) v celkové minimální hodnotě 10.000 Kč vč. DPH, přičemž pro nákup v eshopu je rozhodná výše objednávky v celkové minimální hodnotě 15.000 Kč vč. DPH (dále jen jako „soutěžní nákup“).

 

 1. Po zaplacení soutěžního nákupu na pokladně soutěžního místa obdrží soutěžící za každý jednotlivý soutěžní nákup 1 soutěžní kupón od obsluhy pokladny, který obsluha ihned naskenuje k jeho zákaznickému účtu (dále jen „soutěžní kupón“). Soutěžící následně část kupónu s označením „Soutěžní kupón“ odtrhne a vhodí do soutěžního boxu za pokladnami. Část s označením „Kontrolní kupón“ si zákazník ponechá a pečlivě uschová pro případ výhry v soutěži. Za nákup v hodnotě celého násobku hodnoty 10.000 Kč vč. DPH obdrží soutěžící odpovídající počet soutěžních kupónů, např. za nákup v hodnotě 20.000 Kč vč. DPH obdrží soutěžící 2 kupóny.

 

Po zaplacení objednávky z eshopu obdrží soutěžící odpovídající počet soutěžních kupónů od řidiče při závozu zboží, takto bude předána pouze část kupónu s označením „Kontrolní kupón“ a část kupónu s označením „Soutěžní kupón“ bude automaticky zařazena do týdenního slosování. Pakliže bude soutěžící požadovat vydání celého soutěžního kupónu, uvede tuto skutečnost již při objednávce v eshopu. Soutěžní nákup v eshopu je možné uskutečnit v termínu od 28. 3. 2019 do 29. 5. 2019, tak aby mohly být jednotlivé soutěžní kupóny zařazeny vždy do patřičného soutěžního kola.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál odtržené části soutěžního kupónu s označením „Kontrolní kupón“.

 

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní kupóny, se kterými se zúčastnil soutěže. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.

 

 • Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem vhození příslušné části předtím k jeho zákaznickému účtu naskenovaného soutěžního kupónu do boxu na soutěžním místě (dále společně jen „soutěžní registrace“). Každý jednotlivý soutěžní kupón získaný jak při nákupu v kamenné prodejně, tak při objednávce v eshopu, musí být do soutěže registrován vždy v rámci patřičného soutěžního kola uvedeného v čl. 2 odst. II., ve kterém jej účastník soutěže získal. Není tedy možné soutěžní kupóny získané v rámci určitého soutěžního kola uplatnit až v některém z následujících soutěžních kol.

 

Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (tzn. je rozhodné, v jaké celkové finanční hodnotě byl nákup učiněný na jednu konkrétní účtenku, neboť za každý jednotlivý soutěžní nákup je možné získat jeden soutěžní kupón, se kterým se lze registrovat do soutěže. Tedy, např. pokud je v době konání soutěže na soutěžním místě uskutečněn nákup výše specifikovaných produktů v hodnotě 31.000 Kč vč. DPH, jedná se o 3 soutěžní nákupy, a soutěžící tak získá 3 soutěžní kupóny, které jej opravňují ke třem soutěžním registracím). Soutěžící je povinen uschovat si soutěžní kupóny (resp. jejich část s označením „Kontrolní kupón“) ke všem soutěžním nákupům, s nimiž se do soutěže zapojil.

 

 1. V každém soutěžním kole se hraje celkem o 4 ks vedlejších výher (tzn. 36 ks vedlejších výher za celou soutěž), a dále za dobu konání soutěže pak o 1 ks hlavní výhry a o 1 ks výhry ve facebookové soutěži.

 

 1. Kupón, který vyhraje v daném soutěžním kole vedlejší výhru, je v tomto soutěžním kole z losování o další vedlejší výhry vyřazen a nebude zařazen ani do losování o hlavní výhru. Zároveň platí, že jeden účastník může v jednom soutěžním kole získat pouze jednu vedlejší výhru. Všechny ostatní odevzdané kupóny, které nebyly vylosovány v daném soutěžním kole jako výherní, jsou automaticky zařazeny do losování o hlavní výhru. Každý jednotlivý soutěžící tak může v každém soutěžním kole vyhrát pouze 1 ks vedlejší výhry a do losování o hlavní výhru jsou zařazeny veškeré další kupóny, se kterými soutěžící žádnou vedlejší výhru nevyhrál. Jeden soutěžící může v soutěži získat max. 9 vedlejších výher. V případě, že by jeden ze soutěžících byl v daném kole vylosován vícekrát, nárok na výhru mu vzniká pouze s prvním jeho vylosovaným soutěžním kupónem, a namísto něj bude vylosován jiný výherce vedlejší výhry (soutěžní kupón takového opětovně vylosovaného výherce je pak zařazen do losování o hlavní výhru).

 

 1. Výherci vedlejší výhry budou určení losováním provedeným pořadatelem po skončení příslušného soutěžního kola (ve dnech uvedených v čl. 2 odst. II.). Losováno bude vždy výhradně ze soutěžících, kteří se platně registrovali do soutěže v daném soutěžním kole a splnili i veškeré další podmínky soutěže (resp. ze soutěžních kupónů těchto soutěžících naskenovaných k jejich zákaznickému účtu a vhozených do soutěžního boxu v příslušném soutěžním kole). O každém losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Vedlejší výhru tak získá ten účastník, který zcela a řádně splní pravidla soutěže, a zároveň bude vylosován pořadatelem soutěže. V každém jednotlivém soutěžním kole budou vylosováni max. 4 výherci vedlejších výher.

 

 • Hlavní výhru získá jediný soutěžící, který se do soutěže v době jejího konání platně registroval (jeho soutěžní kupón byl úspěšně naskenován k jeho zákaznickému účtu a zároveň příslušná část soutěžního kupónu byla vhozena do boxu u pokladen) a zároveň splnil veškeré podmínky soutěže. Losování výherce hlavní výhry je založeno na dvoustupňovém principu:

 

 1. Do prvního stupně losování budou zařazeny veškeré soutěžní kupóny s tím, že po skončení každého z prvních 4 soutěžních kol bude vylosováno vždy 7 kupónů, celkem tedy 28 kupónů a po skončení každého z 5 následujících soutěžních kol bude vylosováno vždy 8 kuponů, celkem tedy 40 kupónů, které budou následně slosovány ve druhém stupni losování. Dílčí losování v rámci prvního stupně losování proběhne v den losování o vedlejší výhru příslušného soutěžního kola. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Pokud by v rámci jednoho soutěžního kola bylo vylosováno více kupónů jednoho konkrétního soutěžícího do slosování o hlavní výhru, do vylosovaných kupónů bude zařazen pouze jeden jeho kupón (ten, který byl vylosován první).

 

Pokud by však v dalším soutěžním kole byl vylosován opět ten samý konkrétní soutěžící do slosování o hlavní výhru, je tento kupón stále platný, tedy bude zařazen do druhého stupně losování o hlavní výhru. Celkově mohou být za každého soutěžícího do slosování o hlavní výhru postoupeny max. 3 kupóny vylosované ve třech jednotlivých dílčích soutěžních kolech.

 

 1. Druhý stupeň losování, v rámci kterého bude určen jeden výherce hlavní výhry, proběhne na slavnostním galavečeru pořádaném pořadatelem soutěže dne 15. 6. 2019. Jeden výherce hlavní výhry (resp. jeden výherní kupón) bude vylosován ze 68 kupónů vylosovaných v prvním stupni losování popsaném v bodu a) tohoto odstavce. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky.

 

 • Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní soutěžní kupóny (resp. jejich příslušné části) prokazující provedení příslušného/ých soutěžního/ích nákupu/ů. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.

 

 1. V případě, že se do soutěže (popř. soutěžního kola) nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

Článek 5 – Soutěž pro facebookové fanoušky

 

 1. Vedle soutěže o hlavní výhru a vedlejší výhry probíhá zároveň v době konání soutěže soutěž pro facebookové fanoušky. Účastníkem soutěže se může stát kdokoliv z uživatelů Facebooku.

 

 1. Výhrou soutěže pro facebookové fanoušky je mobilní telefon Apple iPhone XS MAX.

 

 • Tato výhra bude náhodně udělena soutěžícímu, který v průběhu promo akce bude uvádět veřejné komentáře dle zadání pod příspěvkem o soutěži.

 

Článek 6 – Výhry

 

 1. Do soutěže je celkem vloženo:

 

1× hlavní výhra: automobil Mercedes – Benz E-class – v hodnotě 1.500.000 Kč (dále a výše jen „hlavní výhra“). Tuto výhru získá výherce hlavní výhry vylosovaný po skončení celé soutěže.

 

36× vedlejší výhry a 1x výhra facebookové soutěže:

 

 • 10x Apple iPhone Xs Max 64GB v hodnotě 30.000 Kč. Tuto výhru získá v každém soutěžním kole max. 1 výherce a jeden výherce facebookové soutěže.
 • 9x Apple iPad 2019 64GB v hodnotě 12.000 Kč. Tuto výhru získá v každém soutěžním kole max. 1 výherce.
 • 18x poukázky na nákup v prodejnách TAMDA FOODS v hodnotě 5.000 Kč (vč. DPH). Tuto výhru získají v každém soutěžním kole max. 2 výherci.

 

 1. Poukázky lze uplatnit na nákup libovolného zboží v prodejnách pořadatele (TAMDA FOODS s.r.o.) na území České republiky.

 

 • Platnost poukazu vyprší 31. 8. 2019. Po vypršení platnosti poukazu jej nelze uplatnit a ani výherci nepřísluší jakákoliv náhrada. Další podmínky čerpání budou výhercům sděleny při předání výhry, popř. uvedeny přímo na poukazech.

 

(dále a výše jen „vedlejší výhra“ nebo „vedlejší výhry“)

 

 1. Konkrétní vedlejší výhry v rámci soutěžního kola budou jednotlivým výhercům přiděleny tímto způsobem: první 2 vylosovaní výherci získají poukázku na nákup, 3. vylosovaný výherce získá Apple iPad, 4. vylosovaný výherce získá Apple iPhone Xs Max.

 

(dále společně jen jako „výhry“)

 

Článek 7 – Informování výherců a předání výher

 

 1. Soutěžící bude o získání vedlejší výhry nebo skutečnosti, že jeho soutěžní kupón byl vylosován mezi 68 kupóny, ze kterých bude na slavnostním galavečeru losován vítězný kupón opravňující jeho majitele k čerpání hlavní výhry, informován na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které vyplnil v rámci zákaznické registrace (a je tedy uvedena/o u jeho zákaznického účtu), a to do 4 dnů od příslušného vyhodnocení soutěže. Pořadatel je oprávněn v rámci oznámení o vedlejší výhře výherce vyzvat k předložení originálu soutěžního kupónu – „Kontrolní kupón“ s tím, že pokud výherce tento požadovaný soutěžní kupón (resp. jeho část „Kontrolní kupón“) při předání výhry pořadateli nepředloží, nevznikne mu nárok na výhru v soutěži, a ta bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Stejné účinky nastanou i v případě, kdy údaje na předložených kupónech (částech) nebudou korespondovat s částmi kupónů v držení pořadatele či s daty naskenovanými v systému pořadatele. V případě oznámení o skutečnosti, že soutěžní kupón soutěžícího byl vylosován mezi 68 kupóny, ze kterých bude na slavnostním galavečeru losován vítězný kupón opravňující jeho majitele čerpat hlavní výhru, bude součástí tohoto oznámení rovněž upozornění, že výherce (popř. jeho zástupce) musí být fyzicky přítomen na shora popsaném galavečeru, a musí mít u sebe odpovídající originál příslušného soutěžního kupónu (resp. jeho části „Kontrolní kupón“) a být způsobilý ev. hlavní výhru převzít. Pokud nebude splněna byť jediná z uvedených podmínek, nárok na výhru (pokud by byl takový účastník vylosován) soutěžícímu nevzniká, výhra se nepředá a proběhne další losování – tento postup bude opakován do té doby, než bude určen výherce splňující veškeré podmínky soutěže. V případě, že žádný ze soutěžících nesplní podmínky soutěže a z tohoto důvodu se nepodaří předat hlavní výhru, propadá hlavní výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

 1. Vedlejší výhry Apple iPhone Xs Max 64GB, iPad 2019 64GB, poukázky na nákup v hodnotě 5.000 Kč a výhra pro facebookové fanoušky si výherci vyzvednou ve lhůtě 14 dnů od obdržení informace, že výhra je připravena k vyzvednutí, na jimi zvolené a pořadateli sdělené prodejně TAMDA FOODS. V případě, že se výherce vedlejší výhry nepodaří bez zavinění pořadatele i přes opakované pokusy (min. 3x během 5 pracovních dnů ať už na telefonním čísle, nebo na e-mailové adrese) kontaktovat nebo výherce bez zavinění pořadatele nevyzvedne vedlejší výhru ve shora uvedeném termínu, propadá nepřevzatá výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, pokud není v těchto pravidlech výše či dále stanoveno jinak. Takto propadlé vedlejší výhry mohou být z rozhodnutí pořadatele losovány mezi veškerými účastníky slavnostního galavečeru.

 

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

 

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Účastníci soutěže, a v případě účastníka právnické osoby fyzická osoba, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně její jméno, příjmení, město; a v souladu s § 132 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně název, IČO a sídlo jimi v soutěži zastoupené právnické osoby v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (resp. fyzické osoby, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 1. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách tamda.eu.

 

 • Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou, výhry, které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

 1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejména v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

 

 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není přípustné.

 

 1. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

 • Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel či jím pověřená osoba má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání výhry.

 

 • Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Výherce má zákonnou povinnost zahrnout výhru do svých příjmů v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

 

 1. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.tamda.eu. V případě rozporu úplných a zkrácených pravidel či propagačních materiálů má přednost ustanovení úplných pravidel.

 

V Praze dne 27. 3. 2019